Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

16.403

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.735

Hình sự

1.132

Dân sự

10.599

Hôn nhân và gia đình

255

Kinh doanh thương mại

224

Hành chính

11

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

444

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv