Loading...
Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2019

(08/01/2019 16:38)

Ngày 8/01/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019. Tới dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí Phó Chánh án, Chánh tòa, trưởng phòng và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

image

Đồng chí Hoàng Văn Tiền – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề sau: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2018, dự kiến nội dung thi đua năm 2019; Thông qua báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đánh giá việc thực hiện công tác năm 2018 và chương trình dự kiến công tác năm 2019;Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018; Thông qua Báo cáo tài chính của cơ quan năm 2019.

image

Đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn cơ quan phát động phong trào thi đua năm 2019

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện các mặt công tác của cơ quan và hoạt động của Công đoàn năm 2018. Đây thực sự là diễn đàn để cán bộ, công chức, người lao động phát biểu, thảo luận về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách liên quan đến người lao động. Đồng thời, đề xuất những giải pháp trong công tác, việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, người lao động. Góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ nhân dân; hoàn thiện quy trình, quy chế cơ quan, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải thiện đời sống, tạo động lực cho cán bộ, công chức và người lao động trong công việc. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua góp phần xây dựng Cơ quan và Công đoàn vững mạnh.

Sau một buổi làm việc, Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh năm 2019 đã thành công tốt đẹp; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phấn khởi, hăng hái quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019.

            Văn phòng TAND tỉnh Quảng Ninh


Lượt xem: 2222
cdscv