Loading...
Skip to main content

HỘI NGHỊ CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU LẦN THỨ VI GIAI ĐOẠN 2014 - 2019

(20/05/2019 16:00)

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU LẦN THỨ VI GIAI ĐOẠN 2014 - 2019

Sáng ngày 17/5/2019, Hội cựu chiến binh cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI giai đoạn 2014 – 2019. Tới dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo các Tòa án nhân dân cấp huyện, nơi có cựu chiến binh đang công tác.

image

Đồng chí Nguyễn Trung kiên – Chủ tịch Hội CCB Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh

trình bày báo cáo công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2014-2019

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng “ cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI giai đoạn 2014 – 2019” và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019 – 2024. Qua các phong trào thi đua 5 năm từ 2014-2019 các chi hội, và nhiều cá nhân được nhận kỷ niệm chương và giấy khen. Hội CCB cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh đã 3 lần (2015, 2016, 2018) được Hội CCB Khối tặng Giấy khen và 1 hội viên được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

image

Đồng chí Vũ Hữu Lương – Chủ tịch Hội CCB khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Vũ Hữu Lương – Chủ tịch Hội đánh giá Hội Cựu chiến binh cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh luôn bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh cấp trên, sự chỉ đạo của Cấp ủy đảng, sự tạo điều kiện của Lãnh đạo cơ quan và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể cùng với sự lỗ lực cố gắng phấn đấu của toàn thể hội viên, luôn giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, thực sự là lực lượng lòng cốt trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị được Hội cấp trên, Cấp ủy đảng và Lãnh đạo cơ quan ghi nhận.

                   Quốc Tiệp


Các tin khác

Lượt xem: 1955
cdscv