Loading...
Skip to main content

Tin hoạt động TAND Tối cao

Khai mạc Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Lào-Việt Nam-Campuchia lần thứ 6 (10/08/2022)

Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Hội nghị là sự kiện thể hiện sự nỗ lực của Tòa án 3 nước trong việc thực hiện cam kết phòng, chống tội phạm; là cơ hội để Tòa án 3 nước, đặc biệt là Tòa án các tỉnh biên giới đánh giá những thành tựu đạt được, một số khó khăn và trao đổi về cách thức, biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác.

cdscv